Activiteiten die door de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal zijn georganiseerd of waaraan de Stichting medewerking heeft verleend.
  • Informatiedag

  • Monumentenstatus RK begraafplaats

  • Popke Driesen

  • Monument voor levenloos geboren kinderen.

  • Herdenking bevrijding van Roosendaal 2004

  • Boekpresentatie

  • Allerzielen

  • Rondleidingen

  • Terug plaatsen van koperen  letters

Klik op foto voor vergroting

Informatiedag

Ter gelegenheid van vijf jarig bestaan van de Stichting werd in samenwerking met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom en Zegestede een informatiedag georganiseerd in het crematorium in Roosendaal. Vele honderden mensen lieten zich informeren over allerlei zaken die bij een overlijden aan de orde komen.

Voor poster klik hier

Monumentenstatus RK begraafplaats

Op 1 mei 2011 werd op feestelijke wijze de RK begraafplaats aan de Bredaseweg ingehuldigd als gemeentelijk monument. DeStichting heeft hierover vele jaren overlegd met gemeente en monumentencommissie. De RK begraafplaats is met deze status voor vele jaren verzekerd van zijn bestaan. Wethouder Steven Adriaansen maakt het schildje, waaruit de monumentenstatus blijkt, vast bij de ingangen van de begraafplaats.

Popke Driesen

Op 1 mei 2011 werd het grafmonument voor Popke Driesen onthuld door de maker ervan: bestuurslid Leo Koevoets. Popke Driesen had in de jaren 40 van de vorige eeuw in winkel met kantoorartikelen en speelgoed vlakbij de markt. In 1945 werd hij vermist en pas in 1950 gevonden. Hij bleek te zijn vermoord. Zijn lichaam werd vlakbij zijn winkel gevonden. Popke Driesen is voor veel oud Roosendalers een legende en een begrip geworden. Daarom is er nu op het graf van Popke Driesen op de RK begraafplaats aan de Bredaseweg een monument geplaatst.

Monument voor levenloos geboren kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 oktober 2004 werd er een monument voor levenloos geboren kinderen ingewijd. Deze kinderen waren niet gedoopt en werden in een anoniem graf begraven.  De inwijding trok veel belangstellenden.  Het monument bestaat uit een liggend kruis met jaartallen. Na het laatste jaartal staan er punten voor de kinderen die daarna nog anoniem zijn begraven. U vindt het monument via de ingang aan de Kalsdonksestraat, het tweede veld aan de rechter kant.

Boekpresentatie

De Stichting heeft in 2008, het jaar van het religieuze erfgoed, een boek uitgegeven over de R.K. begraafplaats aan de Bredaseweg. Het eerste exemplaar  werd tijdens een bijeenkomst aangeboden aan de burgemeester van Roosendaal. Het boek is geschreven door Margo Verbiest.

Herdenking bevrijding van Roosendaal 2004

Oud strijders herdenken hun medestrijders die door oorlogsgeweld zijn omgekomen.

Allerzielen

Sinds 2007 staan op 1 november bestuursleden en vrijwilligers bij de ingang van de begraafplaats aan de Bredaseweg klaar om uw vragen te beantwoorden en u als contactpersoon in te schrijven voor de graven die u bezoekt.

Rondleidingen

Regelmatig worden er, in samenwerking met de VVV Roosendaal, rondleidingen gegeven over de begraafplaats aan de Bredaseweg.  Ook worden er scholieren rondgeleid.

Terug plaatsen koperen letters

 

 

Diverse keren zijn er koperen letters en andere koperen onderdelen van de zerken gestolen. 13 kilo in beslag genomen koper werd aan de Stichting gegeven. Na veel gepuzzel werd op 15 juli 2009 een aantal koperen letters op de grafzerken terug geplaatst.