R.K. Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal

Gemeenten werden per 1 januari 1829 verplicht een begraafplaats buiten de stad aan te leggen. Tot die tijd werd er in of bij de kerk begraven. In Roosendaal kwam er een algemene begraafplaats aan de Hoogstraat (destijds Bredaschebaan). Dit gedeelte van Roosendaal lag toen nog buiten de bebouwde kom. Deze begraafplaats werd beheerd door het kerkbestuur. Met de Begraafwet van 1869 werden gemeenten verplicht om ook het beheer van de algemene begraafplaats op zich te nemen. Omdat het kerkbestuur dan zijn inkomsten zou mislopen, richtte dit kerkbestuur de R.K. Begraafplaats Bredaseweg op. Met de Begraafwet van 1869 was namelijk tevens geregeld dat kerkgenootschappen, stichtingen en particulieren met toestemming van het gemeentebestuur een eigen begraafplaats mochten oprichten. Deze begraafplaatsen werden bijzondere begraafplaatsen genoemd.

Op 1 januari 1870 werd de R.K. Begraafplaats aan de Bredaseweg plechtig ingewijd. Na de opening werd de begraafplaats herhaaldelijk uitgebreid. In 1873 werd er een baarhuisje of lijkenhuisje gebouwd. Dat was verplicht sinds de “Wet ter voorziening van besmettelijke ziekten”. In 1883 werd er een kapel opgericht. Hierin werd elke eerste dinsdag van de maand een Heilige Mis opgedragen. Helaas werd de kapel in 1987 gesloopt.
De begraafplaats werd gesloten op 1 januari 1978. Het bijbegraven in gereserveerde en eigen graven ging nog door tot 1 januari 1990.

Bijzondere graven
Naast de monumentale graven van burgemeesters, wethouders en bekende families rusten ook andere markante Roosendalers op deze begraafplaats.
Roosendaalse militairen die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn rusten in een eigen hofje.

Daarnaast hebben 38 Engelse strijders die bij de strijd om Roosendaal zijn gesneuveld hier hun laatste rustplaats gevonden.
Op het oorlogsveld bij de Calvarieberg zijn de burgers begraven die zijn omgekomen bij de bombardementen en beschietingen.

Steenhouwers
Veel monumenten op het oude gedeelte zijn vervaardigd door steenhouwers uit Roosendaal en daarbuiten. Bekende namen zijn: de gebroeders Boeren, Servaas Broos, Charles Petit, L. van Hooff en J.J. Janssens
Twee nationaal bekende beeldhouwers hebben een beeld vervaardigd dat op deze begraafplaats is geplaatst:
- Mari Andriessen op het graf van burgemeester C.A. Prinsen
- Niel Steenbergen in het veld van de Nederlandse oorlogsgraven.

Op 31 oktober 2004 werd er een monument voor ongedoopt overleden en levenloos geboren kinderen ingewijd.

Voor foto’s klik hier

Nabestaanden
De Stichting Begraafplaatsen Roosendaal zet zich in voor het behoud en onderhoud van deze begraafplaats. Daarom komen wij graag in contact met mensen die graven bezoeken. Wij proberen gegevens te vergaren die verloren zijn gegaan. Wanneer u geregistreerd bent, kunnen wij u bereiken in geval van vragen of calamiteiten. Ook is het voor ons goed te weten welke graven nog door wie onderhouden worden.


Wanneer u nog niet bekend bent bij ons als nabestaande of als degene die een graf onderhoudt, kunt u zich via het contactformulier aanmelden. Wilt u de naam, voornaam en overlijdensdatum of jaar van de overledene(n) en uw naam en adresgegevens doorgeven?