De Stichting

In 2000 ontstond de werkgroep Begraafplaatsen. Op 18 januari 2006 richtte de werkgroep de Stichting Begraafplaatsen op.

Het doel van de Stichting is:

  • In stand houden van de gesloten begraafplaatsen in Roosendaal.

  • De bijzondere sociale, culturele, maatschappelijk en historische waarde van de begraafplaatsen behouden.

  • De begraafplaatsen onder de aandacht brengen, o.a. door georganiseerde rondwandelingen, nieuwsbrieven en artikelen in de plaatselijke krant.

  • Het aansturen van een groep vrijwilligers. De vrijwilligers herstellen (bijzondere) graven en onderhouden graven als nabestaanden dit niet meer kunnen doen.

  • Het inventariseren van graven en nabestaanden als contactpersonen registreren.

  • Het vormen van een steunfonds, waaruit het onderhoud en de instandhouding van graven mede kan worden bekostigd, met name waar geen andere mogelijkheden bestaan voor de begraafplaatsen aan de Bredaseweg en Bachlaan.

Logo


Het logo is ontworpen door Sjef van Dorst. De omschrijving is als volgt:
De onderste balk is het fundament en wordt gezien als het draagvlak van de stichting. Hiermee worden de bewoners van Roosendaal en alle nabestaanden bedoeld. Valt het fundament weg, dan is de draagkracht weg.
De drie zuilen zijn de drie begraafplaatsen op het oorspronkelijke grondgebied van Roosendaal: de R.K. begraafplaats aan de Bredaseweg, de begraafplaats aan de Bachlaan en Zegestede. Onderling zijn ze met elkaar verbonden. Ze zijn verbonden in één stichting en hebben steun nodig van de onderliggende balk.
Aan de bovenkant zijn ze niet met elkaar verbonden omdat ze ieder zo uniek zijn.
De bovenste balk is de stichting, die zich inzet voor de drie begraafplaatsen.
De kleur van het logo is blauw. De ontwerper bedoelt daarmee de kleur van de hemel, hoop en rust.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
 

Henk van Loon, voorzitter/penningmeester
Mart Matthijssen, secretaris
Aart Dekkers, lid

Marie Jeanne Naulaerts, lid