Werkgroep grafonderhoud en grafrestauratie

In oktober 2005 organiseerde de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal een cursusdag grafrestauratie in samenwerking met de landelijke Stichting Terebinth. Mensen uit Roosendaal en omgeving, die de begraafplaatsen een warm hart toedragen, bleken bereid te zijn tijd en energie in onderhoud en restauratie te steken.
 

In de loop der jaren is er een groep vrijwilligers ontstaan die regelmatig samen werken op de begraafplaats. Zij restaureren graven, vaak op aanvraag van nabestaanden, die daarna het graf weer zelf kunnen onderhouden. Daarnaast verzorgen zij het onderhoud wanneer nabestaanden hier niet meer toe in staat zijn.
Ook geven zij advies over grafonderhoud op onze begraafplaatsen.

Wanneer u interesse heeft om zich bij onze werkgroep aan te sluiten of vragen heeft over grafonderhoud kunt u met ons contact opnemen.

 

filmbeelden

 

Klik op foto's voor vergroting in nieuw venster

Om terug te gaan venster sluiten